6. Ulusal Verimlilik Kongresi 7 Aralık 2017 tarihinde The Ankara Hotel`de düzenlenecektir. / Tarih: 22/11/2017

Günümüzde gelişmiş ülkeler, verimlilikte bir sıçramaya tekabül edecek teknolojik gelişmelerin meyvelerini toplamanın eşiğindedirler. İmalat sanayini ekonomi politikalarının merkezine yerleştiren bu gelişmeler, üretimin geleceğini biçimlendirirken üretim yapan kesimlerin rollerini de yeniden tanımlamaktadır. Ülkemizi de yakından ilgilendiren bu gelişmelerin etkisi sanayiyle sınırlı kalmamakta; tarım veya hizmetler gibi diğer sektörlere de yansımaktadır. Tüm bu gelişmeler karşısında ekonomimizdeki mevcut verimlilik kompozisyonunu belirlemeye ve bunu temel alan politikalar üretmeye dönük çabalarımızı sürdürmekteyiz. Kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için bu politikaların, imalat süreçlerinde yer alan tüm taraflar ve bu süreçlerden etkilenen doğal çevre dikkate alınarak oluşturulması gerekmektedir. Bu doğrultuda, insanın doğal çevresiyle birlikte verimliliğin en önemli aracı olduğu kadar en önemli amacı olduğunun gözden kaçırılmaması elzem görünmektedir.

Altıncı Ulusal Verimlilik Kongresinde verimlilik, işte bu gündemle, sanayi sektörü odakta olmakla birlikte diğer sektörlere de değinilerek, insan ve doğal çevre başta olmak üzere tüm boyutlarıyla ele alınacaktır.

Sizleri de bu çerçevede 7 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da düzenleyeceğimiz 6. Ulusal Verimlilik Kongresine davet etmekten mutluluk duyarım.

Dr. Faruk Özlü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı