Staj Başvurusunda Bulunacak Öğrenciler için Duyuru / Tarih: 03/05/2018

Üniversitelerin "Acil Durum ve Afet Yönetimi" programında eğitim gören öğrencilerin zorunlu staj başvurularının süresi içerisinde, ekli  "Staj  Başvuru  Formu"  ile  "Staj  Başvuru  Koşulları"  çerçevesinde yapılması ve başvuruların onaylanmasını müteakip Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde stajın yapılabileceği ilgililere duyurulur.

Staj Başvuru Formu